Kiedy budynki można wyburzyć bez pozwolenia?

Polecane

Wiele osób zastanawia się nad tym, czy usuwając stary i niepotrzebny budynek z własnej działki muszą ubiegać się o stosowne pozwolenie, aby tego rodzaju usługi budowlane zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa. Są sytuacje w których plany rozbiórki wymagają zgłoszenia stosownym organom. Są jednak i takie, w których wszelkie wyburzenia właściciel działki przeprowadzić może na własną rękę.

Jak pozbyć się niepotrzebnego budynku

Każdy właściciel danego obiektu budowlanego, jeśli uzna,że jest mu on niepotrzebny czy niesie ze sobą jakiekolwiek zagrożenie oczywiście może podjąć decyzję odnośnie jego natychmiastowego wyburzenia. Jako że wszelkiego rodzaju rozbiórki są klasyfikowane jako usługi budowlane, ich przeprowadzanie wymaga trzymania się ścisłych zasad prawa.

Kiedy dokonać wyburzenia bez pozwolenia?

Główna zasada prawa mówi o tym, że jeżeli budowa budynku nie wymagała pozyskania jakiegokolwiek pozwolenia od stosowanego urzędów, wówczas i jego wyburzenie takiego zezwolenia nie wymaga. W takim wypadku właściciel obiektu sam jest odpowiedzialny za usunięcie go z powierzchni działki i załatwienie wszystkich porządkowych prac jakie są z tym związane. Jeżeli wyburzenie obiektu przeprowadza samodzielnie (w przypadku tych niewielkich budynków czy altanek dla większości nie będzie to zbyt wielkim problemem), powinien pamiętać przede wszystkim o szczególnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa, bowiem nawet banalna z pozoru rozbiórka, przeprowadzona z pominięciem pewnych zasad, może mieć bardzo przykre konsekwencje.